غزال رادپی

 

متولد1345 درتهران

تحصیلات:

1363 دریافت دیپلم در رشته تجربی ، تهران
1363 ورود و خروج ازدانشگاه الزهرا ، تهران
1369 لیسانس هنرهای زیبا از مدرسه عالی هنرهای زیبا، نیم ،فرانسه
1371 فوق لیسانس هنرهای زیبا از مدرسه عالی هنرهای زیبا ، نیم ،فرانسه
1373 لیسانس دروس سینمایی، دانشگاه پل والری ، مون پلیه، فرانسه

غزال راد پی در بسیاری از بینالهای بین المللی شرکت کرده است .
از جمله :


پنجاهمین نمایشگاه بین المللی
بینال ونیز در 2003(Clandestine)
هشتمین بینال هاوانا (کوبا) در 2003(El Arte con la Vida)
سومین بینال تیرانا (آلبانی ) در 2005 (Sweet Taboos , Episode 2: to Lose Without being a Loser)
پانزدهمین بینال سیدنی در 2006 (Zones of Contact)
هفتین بینال شارجه در 2005 (Belonging)