فرشید ملکی

متولد ایران، تهران سال ۱۳۲۲

تحصیلات :
دیپلم ریاضی از دبیرستان دارالفونون تهران ، سال ۱۳۴۱
لیسانس گرافیک از دانشگاه هنرهای تزئینی تهران ، سال ۱۳۴۷
فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه ردینگ ، انگلستان ، سال ۱۳۵۶

منتخب نمایشگاه‌های انفرادی:

۱۳۴۷، نمایشگاه نقاشی، تالار قندریز، تهران
۱۳۵۲ ، نمایشگاه نقاشی ، تالار قتدریز، تهران
۱۳۵۳ ، نمایشگاه نقاشی، تالار قندریز، تهران
۱۳۶۳، نمایشگاه نقاشی، انیستیتو گوته، تهران
۱۳۷۰، نمایشگاه نقاشی، گالری گلستان، تهران
۱۳۷۲، نمایشگاه نقاشی، گالری آریا، تهران
۱۳۷۳، نمایشگاه نقاشی، گالری آریا، تهران
۱۳۸۲، نمایشگاه نقاشی، گالری هفت ثمر، تهران
۱۳۸۴، نمایشگاه طراحی، گالری طراحان آزاد، تهران
۱۳۸۴، نمایشگاه نقاشی، گالری طراحان آزاد، تهران
۱۳۸۴، نمایشگاه نقاشی، B21 دبی، امارات متحده عربی
۱۳۸۸، ْ(نه) بهسازی، گالری ایزابل ون دن ایدن، دبی، امارات متحده عربی
۱۳۹۰، تعلیق، گالری طراحان آزاد، تهران
۱۳۹۰، او که آمد و ناپدید شد، گالری ایزابل ون دن ایدن، دبی،امارات متحده عربی
۱۳۹۱، چیزی میان طنز و فاجعه، گالری طراحان آزاد، تهران
۱۳۹۲، روی کاغذ سیاه: طراحی ‌های رنگی فرشید ملکی، گالری طراحان آزاد، تهران
۱۳۹۵، نقاشی‌های فرشید ملکی، گالری هور، تهران
۱۳۹۸، نقاشی‌های فرشید ملکی، گالری هور، تهران
۱۴۰۰، انسانم من ،رنج برده‌ام، سر از اینجا درآورده‌ام،گالری طراحان آزاد، تهران


منتخب نمایشگاه های گروهی:

۱۳۸۷،حلقه‌ای و لایه ای، گالری توماس اربن، نیو‌یورک
۱۳۸۹، دفترچه، طراحان آزاد، تهران
۱۳۹۳، طراحی خوب، گالری ایزابل ون دن ایدن، دبی، امارات متحده عربی
۱۳۹۷، فروش آزاد، گالری طراحان آزاد، تهران
۱۳۹۷،امرداد، گالری افرند، تهران
۱۳۹۸، فیگورها گالری دستان +۲، تهران
۱۳۹۸، ۱۰-۲۰-۳۰، گالری طراحان آزاد، تهران
۱۳۹۸،آثار مشهور چاپ شده توسط فوأد شریفی، گالری هان، شیراز
۱۳۹۹، و، گالری طراحان آزاد، تهران
۱۳۹۹،مفر، گالری طراحان آزاد، تهران
۱۳۹۹، نمایشگاه تالار | درباره پنجاه سال بعد، تالار قندریز، تهران۰