مریم آئین
عباس شهسوار


سوءتفاهم در اتاق آبی

در سال 1968، جان راسل، منتقد انگلیسی که مسئول برگزاری نمایشگاه بزرگی در گالری تیت، لندن از آثار بالتوس بود. پیوسته از او می‌خواست که مطلبی درباره‌ی آثارش بنویسد. بالتوس این درخواست‌ها را اجابت نمی‌کرد. بالاخره پس از اصرارهای مکرر جان راسل، بالتوس پیغام زیر را برایش ارسال کرد:
"بدون شرح اینطور بنویسید: بالتوس نقاشی است که هیچ از او نمی‌دانیم. پس بهتر است به آثارش نگاه کنیم. ارادتمند، بالتوس"