مریم آئین
عباس شهسوار

مریم آیین

متولد 1364 بجنورد
نمایشگاه های انفرادی
1393، سوء‌تفاهم در اتاق آبی، گالری طراحان آزاد، تهران
1392، نمایشگاه انفرادی نقاشی، گالری آرتین، مشهد
نمایشگاه های گروهی
1393، بس که آهسته غرق می‌شود، گالری طراحان آزاد، تهران
1393، نمایشگاه گروهای نقاشی، گالری آبان، مشهد
1393، نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری لاله، تهران
1392، نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری آرته، تهران
1391، نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری آرتین، مشهد
نقدوگفتگو
1393، نقد آثار با عنوان صراحت و ابهام، توسط مینا فشنگچی، نشریه تندیس، شماره 289، 25 آذر 1393

عباس شهسوار

متولد 1362 کرمانشاه
نمایشگاه های انفرادی
1393، سوء‌تفاهم در اتاق آبی، گالری طراحان آزاد، تهران
1392، نمایشگاه انفرادی، گالری آرتین، مشهد
1391، نمایشگاه انفرادی، گالری آرتین، مشهد
1390، نمایشگاه انفرادی، موزه ی سینما ، تهران
نمایشگاه های گروهی
1393، بس که آهسته غرق می‌شود، گالری طراحان آزاد، تهران
1393، نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری آبان، مشهد
1393، نشاهنامه نگاری، گالری لاله، تهران
1392، نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری لاله، تهران
1390، نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری آرتین، مشهد
جوایز
1393، جایزه اول نهمین دوسالانه نگارگری ایران، تهران
1388، تقدیر شده توسط بنیاد نخبگان، سازمان ملی جوانان ایران
1387، جایزه سوم دوسالانه نگارگری ایران، تهران
1387، جایزه اول نگارگری، جشنواره هنرهای تجسمی جوانان کشور، گرگان
1386، جایزه اول نگارگری، جشنواره هنرهای تجسمی جوانان خراسان رضوی، مشهد
1386، جایزه اول نگارگری، جشنواره هنرهای تجسمی جوانان کشور، ارومیه
1385، دیپلم افتخار طراحی صحنه، سومین جشنواره تئاتر ماه، تهران
نقدوگفتگو
1393، نقد آثار با عنوان صراحت و ابهام، توسط مینا فشنگچی، نشریه تندیس، شماره 289، 25 آذر 1393
مجموعه عمومی
1389، نصب دائمی اثر نقاشی، مقبره عطار نیشابوری