مریم بنی‌اسدی

مریم بنی‌اسدی

متولد : بیستم فروردین، برزیل، برازیلیا، ۱۳۷۲

تحصیلات: 

۲۰۱۶: کارشناسی هنرهای زیبا از دانشگاه ملی هنر، لاهور، پاکستان

۲۰۱۸: کارشناسی ارشد، هنر تجسمی از دانشگاه ملی هنر، لاهور، پاکستان

نمایشگاه :

۲۰۱۴-۲۰۱۳: نمایشگاه سالانه هنرمندان جوان، انجمن هنری الحمرا، لاهور، پاکستان 

۲۰۱۶: دانشگاه ملی هنر لاهور، پاکستان 

۲۰۱۶: بیکامینگ، نمایشگاه گروهی، گالری پینت باکت، لاهور، پاکستان 

۲۰۱۶: اگگیک اکسنت، نمایشگاه گروهی، گالری سنت، کراچی، پاکستان 

۲۰۱۶: کالکتور رندیشنس، نمایشگاه گروهی، گالری سترنگ، اسلام آباد، پاکستان 

۲۰۱۶: دو حضور، گالری طراحان آزاد، تهران، ایران

۲۰۱۷: ۲ در ۲، نمایشگاه گروهی، اقامتگاه سفیر هلند، اسلام آباد، پاکستان 

۲۰۱۷: حضور ذهن، نمایشگاه گروهی، گالری هان، شیراز، ایران

۲۰۱۷: پشت نویسی، نمایشگاه گروهی، گالری طراحان آزاد، تهران، ایران 

۲۰۱۷: پشت نویسی، نمایشگاه گروهی، گالری هان، شیراز

۲۰۱۷: : پشت نویسی، نمایشگاه گروهی، گالری اکنون، اصفهان، ایران

۲۰۱۷: اکسپلور، دریم، دیسکاور، نمایشگاه ۳ نفره، گالری سنت، کراچی، پاکستان 

۲۰۱۷: نمایشگاه دانشگاهی، دانشگاه ملی لاهور، پاکستان 

۲۰۱۸: آینده سنت، سنت آینده، نمایشگاه گروهی، خانه فرهنگ لزکواک، صربستان 

۲۰۱۹: ۱ آینده سنت، سنت آینده، نمایشگاه گروهی، فلو، بلگراد، صربستان 

۲۰۱۹: ۱ در ۱، هنرمندان معاصر در پاکستان، نمایشگاه گروهی، اسلام آباد و کراچی، پاکستان

۲۰۱۹: فضا در زمان مینیاتورهای معاصر پاکستان، نمایشگاه گروهی، موزه ریتبرگ، زوریخ، سوئیس 

۲۰۱۹: بعد از فرجام، نمایشگاه انفرادی، گالری تاثیر، لاهور، پاکستان 

۲۰۱۹: نخستین دوره از سالانه هنرهای تجسمی آرت پی، گالری فرمانفرما، تهران، ایران

۲۰۱۹: چهل/پنجاه/شصت، قطعاتی از هنر معاصر ایران، گالری طراحان آزاد، تهران، ایران

۲۰۱۹: آرت فیر

۲۰۱۹: کوچک زیباست، نمایشگاه گروهی، گالری کویل، کراچی، پاکستان

۲۰۱۹: اُرت کواک، نمایشگاه گروهی، گالری سولیداریتی، کوتور، مونته نگرو

۲۰۱۹: مینیاتوری، نمایشگاه گروهی، پروژه مان و طراحان آزاد، همدان، ایران

۲۰۲۰: دگردیسی، گالری طراحان آزاد، تهران، ایران

جوایز و افتخارات:

۲۰۱۲: اسکولاشیت افتخاری سالانه از دانشگاه هنر ملی لاهور، پاکستان

۲۰۱۶: فارغ التحصیل با امتیاز ویژه (هانرز)