وحید دانائی‌فر

 

متولد 1362 تهران
1386 کارشناسی نقاشي دانشكده هنر ومعماري دانشگاه آزاد اسلامي
1389 كارشناسي ارشد نقاشي دانشگاه سوره

نمایشکاه های انفرادی:
1394، دید-گاه نگارخانه طراحان آزاد
1392، اغوای لطیف گیرایی عمیق نگارخانه طراحان آزاد
1390، هیج گاه شفاعت مرا به دست نخواهند آورد گالری اُپرا دُبی
1389، من عاشق عوض کرد کانال تلویزیون هستم نگارخانه طراحان آزاد
1387، خارجی. حیاط نگارخانه طراحان آزاد
1382، نمايشگاه انفرادي طراحي گالري ضرابي

منتخب نمايشگاههای گروهی:
1396، دورنما/از نمای نزدیک مروری بر هفتاد سال منظره نگاری ایران فرهنگسرای نیاوران
1396، کارت پستال گالری طراحان آزاد
1395، این خانه گالری شیرین
1394، چهارمین ترینال چاپ و طراحی بانگکوک
1393، حس خوشبختی گالری هما
1393، هنر برای صلح گالری محسن
1392، تاریخ بازی گالری اعتماد
1390، دفتر یادداشت گالری طراحان آزاد
1390، تلویزیون گالری محسن
1388، ساخت ایران گالری اُپرا دُبی
1387، منتخبين گالري هاي تهران نگارخانه صبا
1386، گروهي طراحي و نقاشي گالري طراحان آزاد
1386، منتخب نسل نو گالري هما
1385، گروهي طراحي گالري لاله
1384، نفر برگزيده اولين نمايشگاه طراحي معاصر ،كرج
1383، گروهي طراحي گالري برگ
1382، طراحي معاصر ايران گالري برگ
1382، گروهي طراحي فرهنگسراي بهمن
1381، طراحي معاصر ايران گالري برگ