• نمایشگاه گروهی شبتاب هشتم با همگاری گالری آنلاین آرتیبیشن و گالری طراحان آزاد از اول خرداد ماه ۹۹ الی ۸ خرداد ماه ۹۹ به صورت مجازی برگزار میشود.

    برای دیدن آثار به لینک http://bit.ly/Shabtab-8 مراجعه کنید.

    شماره تماس با گالری 02122922538