درسا اسدی

داستان بدون فراز و نشیب ال و بل

این مجموعه روایتی تصویری از اسطوره‌ای ساختگی و دنیایی خیالی است که بر اساس موتیف‌های اسطوره‌ای (مادر باکره، سفر قهرمان، تولد دوباره) و در عین حال، نیاز دائم من به فائق آمدن بر دوگانگی‌های درونی‌ام شکل گرفته است. من/مادر خود را در قالب دو خواهر دو قلو تکثیر کردم تا هر کدام به مسیری متفاوت بروند؛ دو شقه شدن مسیر نیز با نزاع بین دخترها، مانند نزاع من با خودم آغاز می‌شود.
ماجرا در سه موقعیت مکانی متمایز رخ می‌دهد. اول جنگل که محل شروع داستان است و سپس دنیای زیر آب و دنیای زیر زمین؛ مادر باکره‌ای که تنها بازمانده‌ی نسل انسانی است به تنهایی فرزندانش را در جنگل به دنیا می‌آورد و در اثر وضع حمل می‎‌میرد ولی جنگل منجی نوزادان شده و نوزادان را در خاک مانند گیاهی پرورش می‎دهد. دخترها رشد می‎کنند و ادامه‎ی داستان با دو شقه شدن راه دختر‎ها در دو مسیر متفاوت پیش می‎رود. یکی راه اقیانوس و دنیای زیرین آن را پیش می‎گیرد و دیگری راه دنیای زیر زمین. دنیای راز آلود زیرین که ماندن در آنجا به دلیل شرایط آن و حضور موجوداتی بعضا خطرناک، برابر با مرگ است ولی در عین حال رفتن به آنجا و بازگشت از آن به مثابه سفری است که شخص از مرگ رسته به موجودی برتر تبدیل می‎گردد.