کوروش شیشه‌گران

کوروش شیشه‌گران
متولد 1323 قزوین
تحصیلات
دیپلم هنرستان هنرهای زیبا 1346
لیسانس طراحی داخلی 1352
برخی از پروژه‌های هنری
طراحی‌های جنگ، 1360-1346
بازتولید هنر، 1353-1355
از آن خود سازی آثار هنرمندان بزرگ، 1354-1355
هنر پستی، 1355
هنر+هنر، 1355-1356
هنر تولید، 1356-1357
پوسترهای اجتماعی- سیاسی، 1358-1360
منتخبی از نمایشگاه‌ها
نمایشگاه انفرادی، گالری مس، تهران، 1352
نمایشگاه انفرادی، دانشگاه ملی ایران، تهران، 1353
نمایشگاه انفرادی، گالری مس، تهران، 1353
نمایشگاه انفرادی، تالار ایران(قندریز)، تهران، 1355
نمایشگاه انفرادی، گالری مس، تهران، 1355
نمایشگاه انفرادی، کاخ جوانان مرکزی، تهران، 1355
نمایشگاه انفرادی، کاخ جوانان فرح آباد، تهران، 1355
نمایشگاه واش آرت، واشنگتون دی.سی، 1356
بینال بازل، سوئیس، 1357
نمایشگاه انفرادی، گالری کلاسیک، تهران، 1368
نمایشگاه انفرادی، گالری گلستان، تهران، 1369
نمایشگاه انفرادی، گالری گلستان، تهران، 1371
نمایشگاه انفرادی، گالری آریا، تهران، 1375
نمایشگاه انفرادی، گالری گلستان، تهران، 1376
نمایشگاه نقاشی هزاره، لندن، 1378
نمایشگاه هنر ایرانی، رم، 1379
مرکز هنری بین‌الملل مردین، ایالات متحده، 1382
مرکز هنر باربیکن، لندن، 1380
بینال بین‌المللی پکن، پکن، 1382
نمایشگاه انفرادی، گالری خاك، تهران، 1385
نمایشگاه انفرادی(خودنگاره)، گالری خاك، تهران، 1386
نمایشگاه گوش ون گوگ، گالری 10، تهران، 1387
نمایشگاه مونا لیزا، گالری 10، تهران، 1389
نمایشگاه گوش ون گوگ برداشت دوم، گالری 10، تهران، 1389
نمایشگاه انفرادی، گالری اپرا، لندن، 1391
تاریخ ویرایش نشده: ایران 1339-1393، موزه هنر مدرن شهر پاریس، پاریس، 1339-1393
تاریخ ویرایش نشده، موزه ماکسی، رم، 1394
نمایشگاه انفرادی، گالری شیرین، تهران، 1394
نمایشگاه انفرادی،خیابان دو طرفه، فضای پروژه های برموندزی، لندن، 1399
لندن رفلکشن: هنر معاصر خاور میانه و شمال آفریقا، موزه بریتانیا، لندن، 1400
مجموعه‌های موزه‌ای
موزه بریتانیا، لندن، انگلستان
موزه دیویس، کالج واسلی، بوستن، ایالات متحده
موزه هنر های معاصر تهران، تهران، ایران
منتخب نشریات
کتاب
کوروش شیشه گران : هنر نوع دوستی، تالیف حمید کشمیرشکن، لندن، saqi ،1395
بازتاب ها(Reflections)، هنر معاصر خاورمیانه و شمال آفریقا، موزه بریتانیا، لندن، 1400
بحران نفتی در ایران: از ملی گرایی تا کودتا، اروند ابراهیمیان، انتشارات دانشگاه کمبریج، کمبریج، 1400
Persian Reframed : ورژن ایرانی از مدرن و معاصر، فرشته دفتری، لندن، I.B Tauris، 1398
هنر: مجموعه افخمی از هنر مدرن و معاصر ایران، لندن، phaidon press، 1396
ایران : تولد یک ملت، حمید دباشی، لندن، Palgrave Macmillan ، 1395
مجموعه شخصی لیلی گلستان، لیلی گلستان، تهران، نشر چشمه، 1395
هنر خاورمیانه: هنر مدرن و معاصر جهان عرب و ایران، .Merrill Publishers Ltd ، لندن ، 1394
هنر موزه ای ایران، ریشه ها و دیدگاه های نوین، حمید کشمیرشکن ، تهران، نشر نظر، 1394
هنر معاصر ایرانی: پرسپکتیو جدید، حمید کشمیرشکن، لندن، Saqi ، 1392
جنبش های هنری مدرن ایران: مجموعه موزه هنرهای معاصر تهران، تهران، موزه هنر های معاصر تهران، 1385
کاتالوگ‌ها
بازتاب‌ها: هنر معاصر خاورمیانه و شمال آفریقا، موزه بریتانیا، لندن، 1400
خیابان دو طرفه، فضای پروژه های برموندزی، لندن، 1399
کوروش شیشه گران: یک پنجره به سوی آشوب بی نهایت، گالری شیرین، آرت دبی، 1394
کوروش شیشه گران، گالری اپرا، کاتالوگ نمایشگاه، لندن، 1391
جنبش هاس هنر مدرن ایران: مجموعه موزه هنرهای معاصر تهران، تهران، 1385
ششمین بینال نقاشی تهران، موزه هنر های معاصر تهران، 1383
بینال بین المللی پکن، 1380
هنر معاصر ایران، مرکز باربیکن، رز ایسا، رویین پاکباز، داریوش شایگان، لندن، 1380
مجلات
مجله canvas، پروفایل هنرمند، جلد 9، بخش 4، تابستان 1392
ماهنامه مکعب، پروفایل هنرمند، شماره 8، بهار 1391
فصل نامه هنر فردا، پروفایل هنرمند، شماره +3، زمستان 1390
مجله نشان، پروفایل هنرمند، شماره 18، پاییز و زمستان 1387 مجله صفحه، فضاهای مشروط، شماره 6، 1386
مجله تندیس، پروفایل هنرمند، شماره 74، تابستان 1385
فصل نامه طاووس، پروفایل هنرمند، شماره 3و 4، بهار و تابستان 1379