منوچهر معتبر

متولد ۱۳۱۵، شیراز، ایران

تحصیلات :

۱۳۴۵، لیسانس از دانشکده هنر‌های زیبا، دانشگاه تهران
۱۳۵۷، دانش‌آموخته هنر از دانشگاه ایندیانا، ایالات متحده آمریکا

منتخبی از نمایشگاه‌های انفرادی

۱۳۴۱، دانشکده هنر‌های زیبا، دانشگاه تهران
۱۳۴۲، دانشکده هنر‌های زیبا، دانشگاه تهران
۱۳۴۳، دانشکده هنر‌های زیبا، دانشگاه تهران
۱۳۴۳، قصر جوان، تهران
۱۳۴۶، انجمن ایران و آمریکا، تهران
۱۳۴۷، انجمن ایران و آمریکا، تهران
۱۳۵۵، گالری سیحون، تهران
۱۳۵۶، گالری سیحون، تهران
۱۳۶۸، گالری پافر، تهران
۱۳۶۹، گالری کلاسیک، تهران
۱۳۷۲،گالری آریا، تهران
۱۳۷۴، گالری سبز، تهران
۱۳۷۴،کارگاه خصوصی، تهران
۱۳۷۷، کارگاه خصوصی، تهران
۱۳۷۸، گالری اثر، تهران
۱۳۷۹،گالری اثر، تهران
۱۳۸۱، گالری اثر، تهران
۱۳۸۳،گالری اثر، تهران
۱۳۸۵، موزه امام علی، تهران
۱۳۸۹،گالری اثر، تهران
۱۳۹۳، مروری بر آثار، گالری آریانا
۱۳۹۸، گالری طراحان آزاد، تهران

منتخبی از نمایشگاه‌های گروهی

۱۳۴۴، انجمن ایران و آمریکا، تهران
۱۳۵۴، گالری لوترک، تهران
۱۳۵۷، دانشکده آموزش هنر، دانشگاه ایندیانا، ایالات متحده آمریکا
۱۳۶۳، نمایشگاه بین الملی هنر معاصر، مونته کارلو، موناکو
۱۳۶۴، نمایشگاه بین الملی هنر معاصر، مونته کارلو، موناکو
۱۳۶۴، نمایشگاه بین الملی هنر معاصر، موزه هنر‌های معاصر تهران
۱۳۶۵، جایزه بین الملی طراحی خوان میرو، بارسلونا
۱۳۶۵، نقاشان معاصر ایران، فرهنگستان نیاوران، تهران
۱۳۶۶، نقاشان معاصر ایران، موزه هنرهای معاصر تهران
۱۳۷۶، بینال طراحی، موزه هنرهای معاصر تهران، تهران
۱۳۷۶، گالری برگ، تهران
۱۳۷۷، گالری برگ، تهران
۱۳۷۷، {نقاشان معاصر ایران}، موزه هنرهای معاصر، تگزاس، ایالات متحده آمریکا
۱۳۷۷، {نقاشان معاصر ایران}، موزه هنرهای معاصر، کیو، اکراین
۱۳۷۹، نمایشگاه هنر معنوی، موزه هنرهای معاصر، تهران
۱۳۸۳، نمایشگاه {جهان اسلام}، گالری صبا، تهران
۱۳۸۴، نمایشگاه {طراحی معاصر}، گالری هما، تهران
۱۳۸۴، موزه هنر‌های معاصر، تهران
۱۳۸۷، موزه امام علی، تهران
۱۳۸۸، خانه هنرمندان ایران، تهران
۱۳۹۱،خانه هنرمندان ایران، تهران


جوایز :

۱۳۶۴، مدال و دیپلم افتخار از {جایزه بین الملی هنر معاصر مونته کارلو}