آزاده مدنی

متولد: ۱۳۵۸

کارشناسی ارتباط تصویری از دانشگاه آزاد تهران 

نمایشگاه‌های انفرادی:

«گشت و گذار»، گالری طراحان آزاد، تهران، ۱۳۹۸

«جریان»،گالری طراحان آزاد، تهران، ۱۳۹۶

«آرشیو»، گالری طراحان آزاد، تهران، ۱۳۸۸

نمایشگاه نقاشی، گالری طراحان آزاد، ۱۳۸۰

منتخبی از نمایشگاه‌های گروهی:

مروری بر ۷۰ سال منظره‌نگاری ایران، فرهنگسرای نیاوران، تهران، ۱۳۹۶

«حرف دل»، کاستروم پرگرینی آمستردام، ۱۳۹۲

«صبحانه در تهران»، گالری جانت رادی، لندن،۱۳۹۰

«جهان بینی ایرانی»، موزه فریز، برلین، ۱۳۹۰

نمایشگاه «۱۳۸۹»، گالری طراحان آزاد، تهران، ۱۳۸۹

«گل و بلبل»، گالری طراحان آزاد، تهران، ۱۳۸۸

بینال تصویری‌سازی بلونیا، ایتالیا، ۱۳۸۵

بینال تصویر‌سازی، نوما، ژاپن، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۳

اولین نمایشگاه هنر جدید، موزه هنرهای معاصر، تهران، ۱۳۸۰

اولین نمایشگاه پوسترهای تجربی، موزه هنرهای معاصر، تهران، ۱۳۸۰

اولین نمایشگاه هنر مفهومی، موزه هنرهای معاصر، تهران، ۱۳۸۰