لیلی درخشانی

1340 سنگسر سمنان ایران
فارغ التحصیل از هنرستان هنرهای زیبا در رشته مجسمه سازی
عضو پیوسته ی انجمن هنرمندان نقاش ایران
عضو پیوسته انجمن تصویر گران ایران

نمایشگاه های انفرادی
1394 تهران ایران گالری طراحان آزاد
1395 دبی امارات متحده عربی گالری پرو آرت
1392 دبی امارات متحده عربی گالری پرو آرت
1391 دبی امارات متحده عربی گالری پرو آرت
1389 تهران ایران گلری نار
1388 تهران ایران گالری ماه
1387 تهران ایران گالری ماه
1385 تهران ایران گالری ممیز
1382 Lys Balance بحرین
1382 Alten Molkerei schfwinkel آلمان
1382 Huse Drei آلمان
1382 تهران ایران گالری طراحان آزاد
1382 تهران ایران گالری طراحان آزاد

بخشی از نمایشگاهای گروهی
1395 treibsand سوییس
1394Montrevx سوییس
1392 طراحان آزاد
1392 پرو آرت دبی
1387 گالری ممیز
1394 Pro art دبی
1392 Satura ایتالیا
1384 گالری ماه
شرکت در چهار بینال تصویر سازی بین المللی تهران
شرکت در اولین بینال آسیایی ژاپن
شرکت در چهل و چهارمین بینال بلگراد
شرکت در بیست و یکمین بینال براتیسلاوا
شرکت در ورکشاب فستیوال ریتم لندن
شرکت در تور اروپایی گروه همنوا
شرکت در فستیوال بین المللی ادبیات کودکان ایران و اروپا تهران
شرکت در ورکشاپ نمایشگاه کتاب فرانکفورت تهران
شرکت در ورکشاپ مجیک پنسیل . بخش فرهنگی سفارت انگلستان با عنوان سیمرغ