سوت
ایران سند‌زاده

تــیر 1394

«سوت» اجرای موسیقی الکترونیک در گالری طراحان آزاد است که تمی مشترک با مجموعه‌ی «پرسه بافی‌ها» دارد.
روز چهارشنبه ۳۱ تیر ماه هم‌زمان با اختتامیه‌ی نمایشگاه، ایران سندزاده در اجرای ۲ ساعته با صداهای ضبط شده و ساخته شده به آرامی بازی می‌کند. اين صداها قسمتی از زندگی روزمره‌اند که از منظره‌ی صوتی ساكنان شهر جدايی‌ ناپذيراند.
این اجرا شروع و پایان تعیین شده‌ای ندارد، از مجموعه‌ی «پرسه بافی‌ها» الهام گرفته و قصدش ایجاد فضایی هم‌سو با نقاشی‌ها است.