حامد صحیحی

رویا ها

تمامی روش‌هایی که انسان برای ذخیره‌ی اطلاعات ابداع کرده، از دست‌نوشته‌ها تا ابرکامپیوترها، به نوعی قطعی، مشخص و کد‌گذاری شده‌اند | در طبیعت هم ابزارهایی مثل دی.ان.ای دارای چنین دقت و قطعیتی هستند | اما به ظاهر ما هنوز قدرت استفاده‌ی مستقیم از این حجم اطلاعات عظیم را دارا نیستیم | پس با واسطه‌ای به نام مغز از مجموعه‌ای منتخب از این اطلاعات سر و کار داریم که با حذف مقدار زیادی از جزئیات به ما امکان دسترسی به اطلاعات ذخیره‌شده را می‌دهد | خواب‌ها و خاطرات نمونه‌ای از این بسته‌های اطلاعاتی‌اند که اغلب، مغز به شکلی مخدوش و بدون قانونی مشخص، در زمینه‌ی چگونگی انتخاب یا حذف جزئیات ذخیره شده، به ما ارائه می‌دهد | خواب‌ها و خاطراتی که از کودکی داریم معمولا با هم مخلوط شده و به دلایل متعددی مثل دوره‌ی زمانی و تفاوت‌های فیزیولوژیکی مثل کوچکتر بودن جثه، درک از مکان و از همه مهم‌تر مرحله‌ی رشد مغزی، معمولا مخدوش‌تر و عجیب‌ترند | تصاویری دور، محو و در عین‌حال واضح که در شکل‌گیری ما نقش بزرگی داشته‌اند، با این حال به موجودی متفاوت از ما تعلق دارند که ما آن‌ها را از دید او می‌بینیم