حامد صحیحی

اما توی سرت عزیز، که میترسم ندانی کجاست

عنوان «اما توی سرت عزیز که میترسم ندانی کجاست» برگرفته از ترانه‌ی «کسی برای عشق ورزیدن» از گروه «جفرسن ایرپلین» است | این مجموعه شامل دوازده ویدئو یک دقیقه‌ایست که در سنت نقاشی قاب شده و به صورت لوپ پخش می‌شوند | در طول این یک دقیقه موقعیت دچار هیچ‌گونه تغییر کلی‌ای نمی شود و تنها حرکاتی جزئی تکرار می‌شوند | در واقع هیچ اتفاقی نمی‌افتد و ماهیت اثر همچنان بین نقاشی و ویدئو معلق می‌ماند | هر یک از آثار آدم‌هایی را به تصویر می‌کشند که در موقعیتی ابدی و بی‌پایان گیر کرده‌اند، درست مانند اتفاقی که در نقاشی برای هر سوژه‌ای می‌افتد |