حامد صحیحی

سرخط

سرخط مجموعه‌ای‌ است منتخب از مهم‌ترین اخبار قرن بیست و یکم از دید آمار. اخباری که می‌توان گفت اگر نه تمام انسان‌ها، اکثر ما از آن‌ها مطلع هستیم. مطمئنا هر روز خبرهای زیادی برای پخش شدن وجود دارد. اما چه کسی تعیین می‌کند که کدام خبر مهم‌تر است، کدام باید در صدر اخبار باشد و کدام حذف شود؟ کدام خبر در بازه‌ای زمانی مهم‌تر است و کدام در سایه اخبار مهم اهمیتی ندارد؟ انسان معاصر منتظر با دهانی باز تربیت شده تا هر روز این اخبار را ببلعد و تهیه خوراک خبری به یکی از بزرگ‌ترین و سودآورترین صنایع بدل شده. باخبر بودن از اخبار جدید یک فضیلت اجتماعی محسوب می‌شود و همه همراه با رضایتی کاذب از کشف چیزی که آگاهانه برای کشف شدن کار گذاشته شده، در تلاش‌اند تا در مطلع بودن از هم پیشی بگیرند. گسترده شدن این پدیده بیش از هر زمان دیگری، مهم‌ترین خبری‌است که هیچ‌گاه به سرخط اخبار راه نمی‌یابد.
حامد صحیحی