حامد صحیحی | سمیرا اسکندرفر

وات فیلم

وات فیلم یک بازی است. اولین نمایشگاه وات فیلم در سال 1385 در گالری طراحان آزاد برگزار شد. ایده این نمایشگاه توسط سمیرا اسکندرفر، بر اساس سکانسی از فیلم «The Dreamers» ساخته برتولوچی، طراحی شد که در آن شخصیت‌های فیلم نشانه‌هایی از یک فیلم خاص را بازی می‌کنند، در حالی که دیگران باید نام آن فیلم را حدس بزنند. در این نمایشگاه نشانه‌ها به تصویری ثابت بدل شده‌اند و هر نقاشی آغازگر بازی ای بین مخاطب و نقاش است.