نسترن شهبازی

متولد 1361، تھران
تحصیلات
1388، کارشناسی ارشد 2 ھنرھای تجسمی، دانشگاه پاریس
1387، گرافیک طراحی، Gobelins L'École de L'Image، پاریس
1386، کارشناسی ارشد 1 ھنرھای تجسمی، دانشگاه لیل، فرانسه
1384، کارشناسی طراحی گرافیک، دانشگاه آزاد واحد تھران مرکز
نمایشگاه‌ھای انفرادی
1394، خورشید ھمچنان می‌دمد، گالری طراحان آزاد، تهران
1392، چیزھا از ھم می‌پاشد، گالری طراحان آزاد، تھران
نمایشگاه‌ھای گروھی
1394، Recollection، گالری مور نوماد، هنگ‌کنگ
1394، پروژه شماره یک بنگاه، مجموعه لاجوردی، تھران
1394، شب‌تاب، گالری طراحان آزاد، تھران
1392، چاپ معاصر، Musée le Vergeur، رمس، فرانسه
1389، چاپ، بنیاد موزه هنرهای گرابادو، لاکرونیا، اسپانیا
1383، گالری آبان، تهران