• فتوگرافیا اروپای امسال از تاریخ 20 آوریل افتتاح شده و تا 17 ژوئن ادامه دارد. آثار عکاسان ایرانی در بخش «پنجره‌ای رو به عکاسی معاصر ایران: پیدایش بینشی پنهان» به نمایش گذاشته شده است.
    کیوریتور: مهرداد نجم‌آبادی، رضا شیخ
    امروز، کلید واژه‌‎هایی که قالب مفهومی نمایشگاه فتوگرافیا اورپای 2018 را ترسیم ‌میکنند، با واژه ایران مترادف است؛ «انقلاب‌، خیزش‎‌، تغییر، آرمانشهر.» از زمان عکاسی به ایران 175 سال می‌گذرد. در طی این دوره جمعیت ایران از اکثریت چند قومی قبیله‎ای روستا نشین به نزدیک 70 درصد شهرنشینی رسیده است. ایرانی‎‌ها، دوربین در دست، تحولات سیاسی و اجتماعی عظیمی را از سر گذرانده و عکس‌هایی مستند از دگرگونی جهان و سبک‎های زندگی‎شان به جا گذاشته‌اند. این تکامل الهام بخش نمایشگاه حاضر است و از منظر عکاسی-تاریخی به مستند سازی اجتماعی تا رهیافت‌های مفهومی به این ابزار از قرن 19 تا امروز می‌پردازد.
    نمایشگاه، شامل بخش‌های مختلفی است. از بخش مقدمه که روند تاریخی عکاسی ایران در تاریخ کلان اجتماعی سیاسی کشور را به تصویر می‌کشد، تا بخش نمایش آثار گزیده‌‎‌ای از عکاسان معاصر (گوهر دشتی، شادی قدیریان، محمد غزالی، غزاله هدایت، مهران مهاجر، علی ناجیان، رامیار منوچهرزاده، محسن راستانی، نیوشا توکلیان) تا آثار پیشگامانه احمد عالی، که تجربه‌های وی در دهه 1960 تا آثار امروزش راهگشای تکوین دیرهنگام عکاسی مفهومی و هنری در ایران بوده است.