• از تاریخ 27 فروردین تا 6 اردیبهشت، نمایشگاه پشت نویسی در گالری «محمود زنگنه» شهر همدان برگزار می‌شود. در این نمایشگاه آثار جمعی دیگر از هنرمندان به مجموعه‌ی پیشین اضافه شده است.