• سومین دوره «اتاق طراحی مادرید» در مکانی جدید و با افزایش قابل توجه تعداد هنرمندان و گالری‌های شرکت کننده از 21 تا 25 فوریه برگزار می‌شود.
    در طی این پنج روز، مجموعه داران و مخاطبانی از همه نوع شاهد آثاری از پروژه‌های صد هنرمند بین‌المللی خواهند بود که در کارشان به طراحی معاصر اهمیتی محوری می‌دهند.
    نوید عظیمی سجادی از طرف گالری A01 در شهر ناپل ایتالیا در این رویداد شرکت خواهد کرد. او در کاتالوگ نمایشگاه اینگونه معرفی می‌شود:
    نوید بت شکن سمبل‌ها، سنت‌ها و پیش فرض‌های فرهنگ ایرانی است. نیروی محرک کار وی شکستن قالب این سمبل‌ها است، تا جایی که به زبانی در فرهنگ غربی تبدیل شوند. مهارتی که وی با آن این تغییر شکل را ممکن می‌سازد، کار وی را به یک اعتراض تاثیرگذار به واقعیتی ناعادلانه بدل می‌کند. زیبایی کار وی به فربهی پیام کمک می‌کند. این هنری ستیزه گر و مخرب، و شاید فریادی گرافیکی است که در ضمیر ما پژواک می‌کند.