• هیژا رحیمی‌نیا در میان 26 منتخب مرحله نهایی جایزه رایزآرت برگزیده شد. از میان 16000 شرکت کننده در این مسابقه، برگزیدگان مرحله نهایی در پنج بخش منطقه‌ای انتخاب شدند. در میان چهار منتخب منطقه خاور میانه و آفریقا نام هیژا رحیمی نیا و میترا تبریزیان به چشم می‌خورد. توریا ال‌گلاوی، کیوریتور رایزآرت درباره آثار هیژا مینویسد:
    مجموعه آثار «پناهنده» هیژا به مسایل ضروری و بغرنج معاصر می‎‌پردازد. کار او بر مسایل مربوط به جابجایی و گمنامی بدن‌های جابجا شده ، تاکید میکند. در این آثار مهاجرت، تناقضات اجتماعی و سیاسی، همگی با استفاده از زیبایی شناسی تقلیل‌گرا و مناظر مفهومی هوایی شکل گرفته‌اند. آثار او گونه‌ای از توهم می‌آفرینند، بطوری که در اولین نگاه شکل‌ها به بخشی از منظره بدل شده و با حرکتشان الگوهایی متغییر و گیرا خلق میکنند. بدن‌های درحال حرکت همزمان هیچ کس و هر کسی هستند و به آثار قابلت درک فرامرزی میبخشند.
    این آثار، به همراه آثار دیگر فینالیستهای امسال در ماه فوریه در لندن به نمایش گذاشته خواهند شد.

    www.riseartprize.com/finalists