• وُرّاث نام مجموعه ایست از پوسترهای نوشتار محور معاصر فارسی که چرایی کنار هم قرار گرفتن کارهای این نمایشگاه استفاده از سنت های خوشنویسی و خطوط سنتی فارسی و یا ارجاع با آنهاست.
  این نمایشگاه روز 7 بهمن ماه در گالری HAVUZ ISTANBUL در شهر استانبول افتتاح خواهد شد و به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.

  طراحان گرافیک حاضر در این نمایشگاه عبارتند از :
  رضا عابدینی / بیژن صیفوری / مهران زمانی / مرتضی محلاتی / کسری عابدینی / مهدی سعیدی / محمد خداشناس / ایمان راد / فرهاد فزونی / آریا کسایی / پیمان پورحسین / رضا باباجانی / هما دلورای / شهرزاد چنگلوایی / سام کشمیری / ابوسعید اسکندری / علی عسلی / مجتبی ادیبی / مسعود مورگان

  این نمایشگاه با همکاری BANT MAGAZIN و STUDIO PUL برگزار خواهد شد
  گردآوری آثار نمایشگاه : ابوسعید اسکندری
  طراحی پوستر :امیر جمشیدی