• اولین نمایشگاه انفرادی غزال رادپی در ایالات متحده، از 14 فوریه تا 7 آوریل 2017، در آی.اس.سی.پیِ شهر نیویورک برگزار شده است. نمایشگاه «Mismapping»، آثار طراحی مجموعه‌های «نشت سیاهی»، «خوانش‌پریشی»، ویدیوی 3‌ لتی مجموعه‌ی «من»، و پرفورمنس «فیلم جاده‌ای» را شامل می‌شود.

    نمایشگاه بر مسایل مربوط به مهاجرت، تبعید، هویت‌های فراملیتی، نفی‌بلد، تبعیض و جابجایی متمرکز است. آثار غزال رادپی به نمودهای سیاسی بازنمایی اشاره می‌کنند که به تاریخچه شخصی خودش مرتبط است. از زمان ترک ایران در زمان جنگ، او بیش از سی سال میان تهران و پاریس در حرکت بوده است. غزال با رویکرد نقشه‌کشی رادیکال در مجموعه‌های «نشت سیاهی» و «خوانش‌پریشی» از مرکب و خودکار برای پاک کردن مرزهای بین‌المللی نقشه‌ها استفاده می‌کند. در این نمایشگاه بیش از 20 اثر از این دو مجموعه به نمایش گذاشته شده‌اند. هنرمند با مرکب سیاه پرچم کشورها را پوشانده و با طراحی ریشه‌ی درخت، چمدان‌ و خانه‌ها، بی‌خانمانی مردم به دست نیروهای سیاسی و اجتماعی را نشان می‌دهد. در ویدیویی دیگر در نمایشگاه، هنرمند، پرفورمنسی از خود در فضای داخلی را مستند ساخته که در آن 51 موشک کاغذی ساخته شده از نقشه‌ی ‌جهان را تا کرده و پرتاب می‌کند. عمل تکراری و مکانیکی تا کردن به زمان واقعی نشان داده شده و موشک‌ها رفته‌رفته روی هم انباشته می‌شوند.

    برنامه‌ی بین‌المللی کیورتوری و استودیو (ISCP) که با هدف پیشرفت خلاق هنرمندان و کیوریتورها از طریق برنامه‌های اقامتی و رویدادهای عمومی در سال 1994 تاسیس شده است، در محل کارخانه‌ای متروک واقع شده و از 35 کارگاه، 2 گالری و فضایی برای اجرای پروژه‌ها تشکیل شده است.