• به مناسبت نمایشگاه «شاهد عینی، فرانسیسکو گویا و فریده لاشایی،» پرستو فروهر اثر «اتاق مکتوب» خود را در سالن ورودی موزه‌ی هنرهای زیبای گنت بلژیک اجرا می‌کند. نمایشگاه شاهد عینی، نقد اجتماعی هنرمند اسپانیایی فرانسیسکو گویا را به تعهد اجتماعی فریده لاشایی پیوند می‌دهد. نمایشگاه روز دهم فوریه افتتاح خواهد شد و تا هفتم ماه مه برپا خواهد بود.

    تصویر: اتاق نوشته (ناتمام)، موزه‌ی هنرهای زیبا، گنت، بلژیک.

    www.parastou-forouhar.de