• از تاریخ 18 نوامبر تا 6 دسامبر، نمایشگاه «فرود ایمن» در گالری هیت در براتیسلاوا برگزار شده است. روز افتتاحیه با رونمایی از کتاب هنرمند همراه بود.

    اولین آشنایی کلکتیو اپارت با کار مهرانه آتشی به نمایشگاه گروهی «غبار (1)» در مرکز اویادوفسکی کاسل شهر ورشو برمی‌گردد. اثر «انتروپی پمپ» وی مجذوبشان کرده بود. اوایل امسال، اعضای اپارت به دیدار مهرانه آتشی در آمرستردام رفته و برسر پروژه‌ای مشترک برای گالری هیت در براتیسلاوا به توافق رسیدند. در ماه ژوئن، اثر هنرمند بعنوان بخشی از پروژه بین‌المللی «Forming of Inevitable Blue» در اسلوواکی با کیوریتوری کلکتیو اپارت نمایش داده شد.

    همزمان با نمایشگاه، گروه اپارت با همکاری گروهی از کیوریتورها متشکل از لارا عمان، فردریکا بوئتی و سارا جیانینی، کتابی در معرفی و از آثار هنرمند منتشر کرده است که علاوه بر متن‌های نمایشگاه، گفتگویی متنی-تصویری میان مارتین ونگره، هنرمند تجسمی اسلوواک با مهرانه آتشی دربر دارد. «فرود ایمن» اولین نمایشگاه انفرادی مهرانه آتشی در اسلوواکی و اروپای شرقی است.

    1- در شماره دوم نامه‌ی آزاد درباره این نمایشگاه بخوانید.