• در اولین دوره از نمایشگاه های موزه ی بیلوتی شهر کوزنتسای ایتالیا، که به منظور نمایش آثار اهدا شده به این موزه برگزار شد، اثر رزیتا شرف جهان از مجموعه ی سودای ششم به نمایش درآمد و پس از آن به مجموعه ی دائمی موزه منتقل شد. این نمایشگاه با همکاری موزه ی روبرتو بیلوتی روجی دی آراگونا[1]، گالری ورتیگوآرت و گالری طراحان آزاد، از تاریخ 28 نوامبر تا 20 دسامبر 2015 برگزار شد. نوید عظیمی سجادی به عنوان مشاور و عضو هیئت انتخاب آثار موزه در کنار روبرتو بیلوتی فعالیت می کند.

    [1]Roberto Bilotti Ruggi d'Aragona