• در ماه ژانویه، نمایشگاه ویدئوی «پاییدن شهر برهنه» به کیوریتوری سندرا اسکورویدا(1) در گالری هوگنسوند(2) شهر هوگنسوند نروژ برگزار شد.این نمایشگاه بخشی از برنامه موسسه اَتوپیا(3) با همکاری «سازمان همکاری‌ جوامع هنری نروژ(4)» برای نمایش پروژه «شهرهای جهان» است. آثار این نمایشگاه در کنار آثار ویدئو از سائوپائولو به کیوریتوری میشل پاولو(5) نمایش داده شد.

  اَتوپیا موسسه‌ای است که وقف گسترش فیلم و ویدئوآرت در نروژ شده و یک شامل مرکزی تحقیقاتی و یک گالری است که بر فیلم و ویدئو تمرکز دارد. اَتوپیا در سال 2003 توسط انبت جی. هنسن(6)، میشل پاولو، اینگر لیز هنسن(7) و فرهاد کلانتری تاسیس شده است.

  هنرمندان:

  شیرین مظفری، ژینوس تقی‌زاده، نگار تحصیلی، ندا رضوی‌پور و رامبد والا، سیمین کرامتی، رزیتا شرف‌جهان، ندا ظرف‌ساز

  1- Sandra Skurvida

  2- Haugesund

  3- Atopia

  4- Norske Kunstforeninger

  5- Michel Pavlou

  6- Annebeth G.Hansen

  7- Inger Lise Hansen