• از تاریخ 10 دسامبر 2015 نمایشگاهی از آثار پرستو فروهر در Pi Artworks برپا است. یسیم تورانلی، رئیس گالری، در سال 1998 Pi Artworks را در استانبول تاسیس کرد. Pi با موفقیت در هدف معرفی هنرمندان ترکیه‌ای به بازار محلی و جهانی، دو شعبه‌ی دیگر در استانبول و لندن تاسیس کرده است. نمایشگاه فروهر در شعبه‌ی لندن این گالری برگزار شده است. نمایشگاه تا تاریخ 6 فوریه 2016 ادامه خواهد داشت.