• در فروشگاه‌ها، جایی میان یادبودهای تاریخی، پشت پنجره یا روی دری در گوشه‌ کنار تپه اسکیلین شهر رم، آثار هنری قرار گرفته که متعلق به «آرکو د گالینو» هستند و یا توسط هنرمندانشان و به دعوت این سازمان در پروژه ادت‌آرت شرکت داده‌ شده‌اند. هر هنرمند مکانی را بر اساس احساس نزدیکی و قرابت موضوعی برمی‌گزیند. مداخلات هنرمندان به ابعاد و تکنیک محدود نمی‌شود و آثار برای همیشه در محل‌شان می‌مانند. هدف پروژه ادت‌آرت خلق موزه‌ای گسترده در این محله و بنیان رابطه‌ای مداوم با بافت اقتصادی و تاریخ آن است.

  ایده پروژه: فرانکو کنکی
  گروه هماهنگ کننده:
  فرانکو کنکی، میشل ماریناتچیو، بیتریس پاستل، الیزابتات پیتزیکهتی
  کیوریتور:
  میشلا بکیس، روبرتا ملاسکا

  در تصویر محل قرارگیری آثار هر هنرمند را روی نقشه مشاهده می‌کنید.