• خرسای قطبی رو دیدن تو خط استوا ، وقتی گلا رو بو می کردن ..
  «او و دوستانش»
  تهران
  گالری طراحان آزاد
  ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
  ساعت ۱۸ و ساعت ۲۰
  میدان فاطمی ، خیابان شهید گمنام ، خیابان پیروزه ، میدان سلماس ، پلاک ۵
  رزرو از طریق تلگرام با شماره: ۰۹۳۷۵۱۳۶۹۵۶ (از 12:00 تا 16:00)

   


  * تماشاچیان این اجرا را به صورت ایستاده می بینند *