• نمایشگاهی در شهر لاندو آلمان

    2 فوریه تا 17 مارس 2019

    باروک مدرن، پروژه‌ای نمایشگاهی با 14 هنرمند بین‌المللی است و گرایشات باروک را در هنر مدرنیسم معاصر بررسی می‎کند.

    به نوشته کیوریتور، نمایشگاه نه با تصویر باروک تاریخی، که با بازتاب جوامع معاصر ما در آیینه پدیدارهایی سروکار دارد که ما به باروک ربط‌شان می‌دهیم.

    پرستو فروهر، گابریل باش، ایریس باومیستر، بنجامین برونی، شکیر گوکچبگ، فلورا هیتزینگ، بیاته اوینگ، میریام هلم، داگمار هوگ، آکه ری، لاورا شاولکا، راینر زیلیگر، کلاودیا استال، ژاکلین واشال