• 15 نوامبر تا 22 دسامبر در گالری هینترلند، وین

  افتتاح 14 نوامبر

  نمایشگاهی از آثار حامد صحیحی، عاطفه سمایی، علی انصاری، مهروا آروین، نغمه قاسملو، بابک کاظمی، نیوشا توکلیان، کوشا موسوی، نگار صادق، عماد سیدنا

  رویدادهای نمایشگاه

  17و 18 نوامبر: تهران از مسیر کناری، کیویتور امیرعلی قاسمی

  22 نوامبر: جی. کمپینگر، درباره مدرنیسم و معماری در تهران/ایران

  13 دسامبر: هانا جاکوبی، درباره صحنه هنری تهران