• از تاریخ 6 تا 11 نوامبر، گالری مارکو آسیلو میزبان مجموعه رویدادها و نمایشگاه پروژه‌ی «پل» از نوید عظیمی سجادی خواهد بود.