• سال آینده پرستو فروهر کلاسی در رشته هنرهای زیبا در مدرسه هنر ماینز را هدایت خواهد کرد. در انتهای دوره موقت استادی، از وی دعوت شد تا یکی از اتاقهای مکتوب خود را در این مرکز خلق کند. این اثر از 31 اکتبر تا 30 نوامبر در فضای نمایشگاهی فارماسی در مدرسه هنر ماینز شهر ماینز آلمان در معرض دید عموم خواهد بود.