طبیعت بی‌جان
چیدمان و پرفورمنس

اردیبهشت 1391

از فرط شعف ، به هوا پریدن یا از فرط حزن ، در خود فرو رفتن.
از فرط شادی ، خندیدن یا از فرط اندوه ، گریستن .
از فرط علاقه ، در آغوش کشیدن یا از فرط خشم ، مشت کوبیدن .
از فرط ترس ، به گوشه ای خزیدن یا از فرط درد ، فریاد بر آوردن .
...
همه و همه پاسخی انسانی است به واقعیت پیرامون .
اما چه شده که بی تفاوت می ایستیم ، یا می گذریم ؟
آیا بی تفاوتی ، بی عکس العملی است ؟ یا خود ، عکس العملی است ؟

 

طبیعت بی جان / چیدمان/ تاریخ : 28 اردیبهشت 1391 / ساعت 18 تا 20

طراحی و کارگردانی : علیرضا بشیرراد – نوید تهرانی – بهار طاهری – محسن میرقاسمی
طراحی و اجرای سازه ها : سینا نوروزی
مشاور پزشکی : بهروز امیرزاده
مشاور هنری : مهرداد محب علی
با همراهی فریبا جدی کار


با تشکر
علیرضا بشیرراد