اجرای صدا و‌ تصویر گروه صفر و یک

اردیبهشت 1398

واینل، اختراعی بود که موسیقی قرن بیستم را متحول کرد. کیفیت بالا و ماندگار واینل آن را در زمره حرفه‌ای‌ترین ابزار حفظ و پخش موسیقی قرار داده است.
سوزن حساس گرام با سرعتی مشخص روی شیارهای صفحه می‌چرخد و اطلاعات حک شده بر آن را به صوت تبدیل می‌کند. در انتهای هر صفحه یک شیار سکوت به عنوان خط پایان منظور شده است. در گرام های متقدم‌تر و گرام‌های منوئال امروزی، سوزن گیر می‌کند تا از آسیب آن توسط برچسب عنوان صفحه جلوگیری شود، و این به تکرار (لوپ) شیار سکوت می‌انجامد. این سکوت مطلق نیست. عواملی از جمله نوع چاپ صفحه، شرایط نگهداری، رطوبت هوا، غبار و غیره به طور تصادفی نویزهای گوناگون ایجاد می‌کنند. گوش سپردن به تکرار این نویزها تجربه شنیداری کاملا متفاوتی است. این تجربه الهام بخش پروژه‌ای هنری شد و نویزهای واینل‌های مختلف به شکل خام و پردازش شده دستمایه تولید موسیقی الکترونیک قرار گرفت. این قطعه از پیش طراحی شده و ترکیبی از صداهای آنالوگ و دیجیتال است که توسط دو اجراگر با دو لپتاپ و یک گرام در
مدت 25 دقیقه با همراهی تصویر اجرا می شود.