سمیرا اسکندرفر

زیر زمین

اتاق‌های مجموعه‌ی«زیرزمین» هریک نمایان‌گر حسی درونی‌اند که در شکل اتاقی پر از فرم‌ها و اندام‌واره‌ها در‌آمده‌اند | کلمه «حس درونی» غالبا برای توصیف حس‌هایی به کار برده می‌شود که بیشتر به ترشهات غدد درونی و سیستم عصبی مربوطند | بدن به واسطه‌ی این ابزار به اتفاقات بیرونی واکنش نشان می‌دهد و ما را دچار احساسی می‌کند که با موقعیت به وجود آمده تناسب دارد | هدف از وجود اغلب این واکنش‌های شیمیایی در طبیعت، بقای گونه‌ایست، که در مورد انسان متفکر گاهی در تضاد با خواسته‌های منطقی و شخصی‌اش قرار می‌گیرند | اتاق‌های «زیرزمین» تصاویری است از این جنگ درونی بین منطق و احساس |