مهسا کریمی

فروش تکی و عمده عکس‌های خانوادگی شما

گل هندونه مال تو شد
صدات کردن نیومدی
موندی با خروست
خروس لاری
چه کیک قشنگی!
تولدت مبارک
چشاتو بستی
آرزو کردی
جنگ شد
رفتیم مجارستان
خروسمون کوچیک شد
کوچیکتر از هواپیماهای جنگی
کوچیکتر از زنبورای خانوادگی
منتظر آینده نشدیم
برگشتیم ایران
کلاغا دورمون بال میزدن
تو می‌ترسیدی
وقتی دنیا اومدی
اکسیژن کم بود
مامان خواب بود
بابا دیر رسید
گریه نکردی
کبود بودی