گردآورنده: سمانه احمدی

گذر هراسی

حضور اجتماعی زنان یکی از چالش‌های تاریخی جامعه ما بوده است. چالشی فرسایشی که هر چند با دستارودهای بسیار رو به پیش می‌رود، لیکن بحران‌های سختی نیز به‌خود دیده است. گاه به‌نظر می‌رسد در پیچ‌های تند تاریخ معاصر، این موضوع (مخالفت با حضور اجتماعی زنان) به مثابه سمبل و نشانی از هرگونه برابری‌خواهی پیگیری می‌شود.
یکی از تلخ‌ترین بحران‌هایی که جامعه به تازگی با آن مواجه بود، حملات اسید پاشی به زنان در خیابانها در پاییز سال گذشته است. ماجرایی که روح جامعه را خراشید و احساسی از شرم و انزجار را بطور گسترده در میان مردم برانگیخت.
هنرمندان این نمایشگاه نیز از آن جمله‌اند؛ که با زبانی موجز به نکوهش این نفرت پراکنی علیه زنان پرداخته‌اند.
دراین آثار ترس و وحشت انسان در برابر درندگی و زشت خویی حیوانی چهره می‌نماید در برابر آنکه هر جلوه‌ای از حیات را چون خود زشت و کریه می‌خواهد.