عشرت صفویان (عرفانیان)

نسخه چهارم و پنجم

بعنوان یک هنرمند تجسمی همیشه برای من مشاهده دگرگونی یک منظره به محیط زیست از دو نظر خیلی جالب بوده، هم بعنوان موضوع و هم تصویر. با ظهور و رشد انقلاب صنعتی و در حا ل حاضر با تحولات جهانی شدن و پیشرفت سریع فن‌آوریهای جدید، بیش از هر زمان ما شاهد سرعت و شتاب این دگرگونی هستیم. اگر در رنسانس با رشد نگاه علمی به جهان، همزمان در نقاشی‌های دوبعدی فصای مجازی (سه‌بعدی) و یا پرسپکتیو مصور می‌شد، این سوال پیش میاید که با رشد وابستگی به تکنولوژی جدید، شاهد چه نوع تغییری در نگاه و به تصویر کشیدن یک منظره خواهیم بود؟

تصاویری که در این ویدیو در سه کانال تدوین شده بتدریج تبدیل به ابستره می‌شوند و باز به تصویر اصلی برمی‌گردند. این تصاویر ابستره و در حال حرکت مداوم بیشتر به فرکتال ویا ذره‌های اطلاعاتی شبیه هستند و مدام در حال تغییر دادن تصویر اصلی هستند. با این حال در مقاطعی این تصاویر شکسته شده تبدیل به تصاویری اشنا می‌شوند. برای مثال تصاویر هوایی گوگل از تهران به نقشه‌ایی شبیه فرش و یا کاشی تبدیل می‌شوند. صدا در این ویدیو در واقع تصویر چهارم را معرفی می‌کند و تالیفی از موسیقی‌های فولکلور و الکترونیکی است.