مسعود مومن‌ها

شهرک‌های برنجی

شالیزارهای برنج شمال ايران در حال حاضر با مرزبندی هاي جديد خود، نمايی عجيب به خود گرفته، نمايی که در طول تاريخ زراعی خود هرگز با آن آشنا نبود است. اين عکس ها چشم انداز امروزی اين زمين‌های طبيعي قطعه‌قطعه شده را به نمايش می‌گذارد.

از آنچه برمی‌آيد قرار است اين قطعه‌ها به ويلايی برای لذت مردم از طبيعت تبديل شود. طبيعتی که ديگر نيست و اين نبود حاصل کاری است که توسط خود مردم صورت گرفته است . و این آغاز پیدایش شهرک‌های برنجی و پایان مزارع سبز برنج است.

اين عکس‌ها در سال‌های 1389 تا 1392 در استان‌های مازندران و گیلان، بصورت آنالوگ و ديجيتال تهيه شده است.