فرید جعفری سمرقندی

شاخ بازی

(اسم) دعوای لفظی، نوعی مناظره به قصد تخریب حریف
حریفی فرضی که وجودش معطوف به ذهن شماست یعنی خیالی دور از واقعیتِ چیزی که دیده نمی‌شود
حقیقت تصویری که تنها در ذهن شما شکل می‌گیرد.حقیقتی که با تغییراتی کوچک در اندازه ومتریال می‌توانید
بازسازی تغییر یا حذفش کنید. حال آنچه می‌بینیم حقیقت است یا واقعیت یا خیالی است از واقعیت
بزرگ جلوی چشمانمان یا توهمی شکل گرفته از رویداد دلخواهمان.
در این نمایش شما با فویلهای مصرف شده هرویین مواجهید که بخشی از یک پروژه گروهی است که سال قبل شروع شد
در آن پروژه تنها هدف ایجاد تصویر بود به وسیله عناصر غیرتصویری در واقع تولید اثر تصویری از آنچه احساس می‌کردیم
اما اینبار هدف پوشاندن حقیقت است پنهان کردن سوخته‌های هرویین روی فویل وتبدیل آن به تصویری قابل قبول به
وسیله طراحی و پرینت‌هایی از گل ومرغ, دکوراتیو مانند واقعیت موجود در جامعه. وقتی به این پایتخت بزرگ نسبتا
مدرن پا می‌گذارید نمی‌دانید5/2 میلیون معتاد رسمی در این کشور وجود دارد‌. و همه‌شان با روبنده‌ای خود را زیبا نگه
داشته‌اند. این کارها درباره پنهان نگه داشتن حقیقت‌اند نشان دادن زیبایی کلاسیک کادری زیبا با ماهیتی ترسناک
وجنسیتی از جنس تباهی و نابودی که تقریبا هر کسی حاضر است آن را در دفترش یا خانه اش به دیوار بیاویزد.
در بخش بعدی من تعدادی ازکادرهایم را بزرگنمایی کردم به واسته این بزرگنمایی تغییر متریال پیش آمد و مواردی از
گزارش قبلی در اثر تغییر کرد یعنی به وسیله بزرگنمایی گزارش وخوانش, اثررا تبدیل به یک کار تزیینی کامل بدون
گزارشی از واقعیت ولایه های پیشین کرد .بازآفرینی اثر با تغییراتی کوچک در اندازه و متریال حقیقت را پنهان کرد و
تغییری کلی در خوانش بوجود آورد.
و اما شاخها
شاخ که شیئی اساطیری است که از کهن بر سر حیوانات قوی وشیاطین و عجیب وخلقه ها وجود داشته نمادیست از خشونت
و حیوانیت وسیله‌ای برای تغییر هویت انسانی از خوب به بد یا تا کید بر هویت حیوانی شیطانی. در این مجموعه باز هذف تغییر
ماهیت و تلطیف حقیقت است گل مرغ شاخه های آویزان و پیچیده بر شاخها سعی می کنند لطافتی به شاخهای زشت و تیز اضافه کنند در واقع در کل این اثار تمام تلاشم را برای تغییر واقعیت و زیبا نشان دادن زشتی و تغییر حقیقت بکار بردم.