پارسا کامه‌خوش

چیز (-یدن)

پارسا کامه‌خوش، متولد 1364 در تهران و هم اکنون ساکن شهر هلسینکی در فنلاند است. تمام آنچه او سعی در انجامش دارد تجربه‌ی در جهان بودن است. حاضر بودن با تمام حواس و رها کردن خود برای تحت تأثیر قرار گرفتن و شگفت زده شدن از آنچه زندگی سر راه او می‌گذارد. او همواره در حال درونی کردن یافته‌های خود و واکنش به آنها در قالبِ آوردن چیز‌ها است. در واقع، این روند طبیعی برای وی راهیست به سمت درک جایگاه خود در جهان و سپاسگذاری از آن. برآیند این فرایند معمولاً یا همچون آینه‌ای زوایای کمتر مجالِ بروز یافته‌ی شخصیت او را منعکس کرده و یا همچون مشقی است که با ممارست در آن به ستیزه با کشمکش های درونی خود می‌پردازد. باور او بیشتر به آوردن چیزها ست تا خلق آنها چرا که خود را تنها همچون دَری می‌داند که از طریق او ایده به محدوده‌ی قابل درک وجود در شکلی خاص وارد می‌شود.
چیز(-یدن) که عنوان مجموعه‌ی حاضر است، ترکیب نسبیتاً من درآوردیست که اشاره دارد به برهم کنش میان انسان و چیزها. این مجموعه گزیده ایست ازپرفرمنس‌های مستند شده‌ی سه سال اخیر که در آنها وی به تمرین چیز(-یدن) پرداخته است.