مرجان حبیبیان | والتر کرتنر

رویاها

در این نمایشگاه مجموعه‌ای از کارهای طراحی، مونوتایپ و تعدادی از نقاشی‌های مرجان حبیبیان به نمایش گذاشته می‌شود. طراحی‌ها ترکیبی از تکنیک مداد ومرکب و قلم فلزی و رنگ هستند. این تکنیک به مرور در طول سال‌ها شکل گرفت و متحول شد. مرجان می‌گوید پستی بلندی‌های زندگی کمابیش یک‌جور هستند و تفاوت تنها در دیدگاه ما نسبت به آنها است. من لحظاتی از زندگیم را با شما شریک می‌شوم، لحظاتی تلخ و شیرین که با تمام وجود آنها را تجربه کردم و بسیار از آن یاد گرفتم.