پویان جلیلوند

وضعیت (1)

وضعیت (1) تلاشی‌است برای بازنمایی وضعیتی مبهم که تجربه و زیسته شده است.

عکس‌ها در جریان راهپیمایی مردمی 22 بهمن سال‌های 93 و 94 در مسیر خیابان انقلاب به میدان آزادی عکاسی شده است.