محمدرضا میرزایی

خطوط منقطع - خطوط ممتد

خطوط منقطع و ممتد همان خطوطى است كه در مكان‌ها و فضاهاى عمومى و خصوصى اجتماع ما حد و حدود را مشخص مي‌كنند.
در نظام موجود جهان خطوط منقطع و ممتد در لايه‌هاى درونى و برونى اجتماع بسيار براى من قابل مشاهده بودند. مجموعه‌اي از محدوديت‌هاى مرئى و نامرئى ميان مردمان.
باورم اين است جهان هر كس خطوط منقطع و ممتد از پيش ساخته‌اى است. تفاوت قضيه در اين است كه بعضى‌ها نوغان‌وار خود اين خطوط را به دور خود مى‌پيچند و برخى آن را پناه امن خود تلقى مي‌كنند. اما بعضى ديگر در اين خطوط به خود مى‌آيند و فريادشان حكايت آواز تلاش جان‌كاهى مي‌شود كه براى رهايي خود و ديگران از اين خطوط به كار مي‌بندند. خطوطى كه رهايى از آن به آساني ميسر نيست و لایه‌هاى مقاوم و متعددى دارد.
اساس شروع اين مجموعه نيز همين است حول محور محدوديت و تاثير ماهيت آن به فضاى ورزشى زنان از سال هاى دور تا به امروز.
اين خطوط در تار و پود زنان آن‌سال ها جا خوش كرده اند، تمام آنچه را كه با آن ها فراموش كرده‌ايم.
به راستى خطوط منقطع و ممتد در طول ظهور مي‌كنند يا در عرض؟
باورم اين است كه بايد چهار چشمى مراقب طول و عرض بود
آن كه از منطقه خطوط اين چنين مي‌خواهد گذر كند آرام گام بر مى‌دارد
حقيقت اين است عبور از چنان خطوطى حتى دست به عصا شجاعت مى‌خواهد.

محمدرضا میرزایی