علی شایسته

هزاران هزار نفرین بر این و بر آن

اساس تولید این سری نوعی جمع‌آوری چیزهای بیهوده و دورریختنی بوده است. در قدم اول، برگه‌هایی پیدا کردم که از خمیر ‌کاغذهای بازیافتی به‌وجود آمده بودند. پس از آن، در لابه‌لای یادداشت‌هایم به غُرغُرهایی برخوردم که نوشته شده بودند تا دور انداخته یا سوزانده شوند و برای‌ام کاربردی داشتند شبیه به آن‌چه روان‌درمان‌گرها به آن استفراغ روانی می‌گویند. در نهایت، تکه‌پارچه‌هایی که در کارگاه‌ام با آنها رنگ پاک کرده بودم و قبلاً همیشه همراه با آشغال‌ها بیرون می‌رفت، نظرم را جلب کرد؛…

مجموعه پیش‌رو نتیجه‌ی گشتن در میان خرت‌وپرت‌هایی‌ست که گاهی در گوشه‌ی کارگاه و گاهی در پس ذهن‌ام انباشه شده و در حال از دست رفتن بودند.

علی شایسته