مریم شکرایی

تا تاریکی صبر کن

مثل همه مثل هيچكس

هنوز وقتى از سر بى‌خوابى به سقف خيره مي‌شوم زنان خوش پوش فيلم‌هاى دوران كودكى را در رفت و آمد ذهنم مرور مي‌كنم. نوجوانى من در جنجال‌هاى انقلاب و جنگ گذشت و زنان دنياى اطرافم در سختي‌های دوران سوختند و ساختند. اين عكس‌ها همان زنان سخت كوش‌اند كه به لباس ستارگان فيلم‌هاى در عصر آهن و سرعت و مجاز جايى در اين جهان به انتظار نگاهى نشسته‌اند تا در خيال تماشاگرانشان جا خوش كنند .