تکتم تجعفری صاحبی

گذرگاه

به عنوان زنی‌ که در جوامع متنوع و چند فرهنگی‌ زیسته است، شناخت هویت یکی‌ از مهمترین دغدغه‌های من است.
هویتی نشات گرفته از تاریخ، زمان، فضا، مکان، طبیعت، زمین، ریشه‌ها و میوه‌هایش.

مطالعه و تحقیق در زمینه‌های: هنر قرون وسطی غرب و هنر کهن شرق، اسطوره شناسی، رویا، نشانه شناسی و ارتباط فرهنگی هنری شرق و غرب، غنای بیشتری به لایه‌های کاریم بخشیده است.

من از مدیوم های متنوعی برای خلق آثارم استفاده می‌کنم و بسته به نیاز کارم آن را تغییر می‌دهم.
گاه ایده‌ای با طراحی و نقاشی یا چاپ در آمده و کامل می‌شود، و گاه به ابعاد بیشتری چون صدا و حرکت و... نیاز دارد. و این چنین تبدیل به انیمشن و یا ویدیو می‌شود.
عنصر حرکت در آنها برای ارائه بهتر فضا و زمان اهمیت دارد. همچنین باعث یک جور هیپنوتیزم و تمرکز در مخاطب می‌شود. ریتمی که او را همراه و آغشته با درون و روح اثر می‌کند. یک جور ارتباط زنده و پویا.

هر اثر چون یادداشتی برگرفته از دفترچهٔ خاطرات است، که گذر عمر را با تمام تلخی‌ و شیرینیش دنبال کرده به تصویر می‌کشد.

تکتم تجعفری صاحبی
آذر ۹۷